"Sebagai murid Yesus, tidak cukup kita hanya mengerti ajaran-Nya secara intelektual. Kita perlu menghayati pesan-pesan itu dalam hidup kita sehari-hari." (Rm. Antonius Sad Budianto CM)

Renungan Harian Kristen Selasa, 24 Oktober 2017

cintakasih.net_ Yesus berkata kepada murid-murid-Nya : “Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-natikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu : Sesungguhnya ia akan mengikat pingggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan serta ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu.”

Renungan hari ini
Waspada berarti tidak lengah atau menjadikan siap siaga. Kewaspadaan merupakan sebuah tindakan mawas diri untuk tidak terbuai, terlena atau terbenam dalam sesuatu hal. Seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya bernyala adalah seorang hamba yang siap sedia melayani serta memaknai hidup dan waktunya.
Sikap kewaspadaan yang demikian yang diingatkan oleh Yesus dalam menyikapi dan mengisi hidup dengan iman.
Kewaspadaan ini diajarkan-Nya agar orang yang percaya tetap setia, optimis, seraya mampu menyiapkan diri akan berbagai hal yang akan datang dalam hidup, terutama berkenaan dengan kedatangan kembali Tuhan dalam hidup kita.

Renungan Harian Kristen Selasa, 24 Oktober 2017
www.cintakasih.net

“Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala’ (Luk. 12:35). Sikap setia dan siaga yang dijalankan lahir dengan sepenuh hati karena iman. Iman akan Yesus Kristus inilah yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut.
Rasul Paulus menegaskan bahwa karena dosa manusia pertama maka maut menjalar kepada semua orang yang telah berdosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah dalam diri Yesus Kristus manusia dibenarkan dan diselamatkan untuk hidup kekal (bdk. Rm. 5:21).
Semoga kita semua mampu mengisi hidup dan memaknainya dalam iman akan Yesus yang menyelamatkan, sambil tetap siap siaga akan berbagai godaan dan penyesatan yang menjauhkan kita dari jalan Tuhan.

Tuhan Yesus, berilah aku iman yang kuat agar tetap setia kepada-Mu ditengah tantangan dan godaan dunia ini. Amin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Renungan Harian Kristen Selasa, 24 Oktober 2017