"Sebagai murid Yesus, tidak cukup kita hanya mengerti ajaran-Nya secara intelektual. Kita perlu menghayati pesan-pesan itu dalam hidup kita sehari-hari." (Rm. Antonius Sad Budianto CM)

Renungan Harian Kristen Katolik Sabtu, 14 Oktober 2017

cintakasih.net_Pada suatu hari, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada-Nya:"Berbahagialah ibu yang telah mengandung Engkau dan susu yang telah menyusui Engkau." Tetapi Ia berkata:"Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya."

Renungan:
Apa itu kebahagiaan? Ada banyak ragam jawaban yang dapat diberikan sesuai dengan olah rasa dan setiap orang. Kebahagiaan tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat diupayakan. Kebahagiaan dapat dialami baik dalam rasa, sikap, perbuatan maupun pengalaman manusiawi entah dalam hal sederhana dan sekecil apapun itu. Oleh karenanya, dalam hidup ini setiap orang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun batin.

Jawaban yang dimukakan Yesus perihal siapa yang berbahagia membukakan mata hati kita. Kebahagiaan sesungguhnya bukan didapatkan dari tindak dan pengalaman manusiawi belaka. Secara rohani Yesus menunjukkan kebahagiaan disempurnakan dalam hidup akan Allah. Allah menjadi dasar dan tindakkan dalam hidup kita. Sabda-Nya menjadi tuntunan perjalanan hidup keseharian. Bila kita setia menghidupi dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup, entah dalam kesulitan dan penderitaan sekalipun, kita tetap gembira menjalani hidup dan memeroleh kebahagiaan itu. "Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya" (Luk. 11:28).
Renungan Harian Kristen Katolik Sabtu, 14 Oktober 2017
www.cintakasih.net

Apaka kita sudah mencari kehendak Tuhan dalam hidup? Niat apa yang hendak kita bangun untuk menghidupi firman Tuhan dengan lebih baik?

Tuhan Yesus, berilah aku kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Bantulah aku agar dapat membagikan sukacita dan kegembiraan itu kepada sesama dalam tindakan dan perbuatan. Amin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Renungan Harian Kristen Katolik Sabtu, 14 Oktober 2017