"Sebagai murid Yesus, tidak cukup kita hanya mengerti ajaran-Nya secara intelektual. Kita perlu menghayati pesan-pesan itu dalam hidup kita sehari-hari." (Rm. Antonius Sad Budianto CM)

Renungan Harian Kristen Katolik Rabu, 04 Oktober 2017

cintakasih.net_ Ketika Yesus dan murid-murid-Nya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus: "Aku akan mengikuti Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!" Tetapi orang itu berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah."

Renungan:
Hidup adalah pilihan. Setiap kita harus memilih dari sekian banyak pilihan yang ditawarkan . Apa pun sebuah pilihan selalu mengandung konsekuensi tertentu sesuai bobot dan hierarki pilihan tersebut. Dibutuhkan keberanian untuk menentukan sebuah pilihan dengan berbagai risiko yang kerapkali muncul atas pilihan dalam hidup ini.

Nehemia memutuskan dengan berani untuk menata tanah leluhur dan iman bangsanya. Keberanian itu lahir karena keyakinan akan pendampingan Allah nenek moyangnya yang setia menyelamatkan bangsanya dalam berbagai persoalan hidup. Sikap Nehemia menunjukkan sebuah pilihan untuk mengutamakan iman akan Allah dan keselamatan bangsanya.

Renungan Harian Kristen Katolik Rabu, 04 Oktober 2017
www.cintakasih.net

Beriman itu pun sebuah pilihan dan tanggungjawab. Yesus menegaskan sikap dan komitmen untuk mengikuti jalan hidup dan karya yang dilakukan-Nya. Oleh sebab itu, mengikuti Yesus berarti pula mengikuti-Nya secara total, mengesampingkan pilihan-pilihan lain, dan siap sedia dengan segala konsekuensi dari pilihan mengikuti Yesus dalam jalan kemuridan. Pilihan mengikuti Yesus membawa kebahagiaan dan keselamatan bila diwujudkan dengan penuh tanggung jawa. Apakah kita telah memilih Yesus secara total dalam hidup kita?

Allah yang Mahabaik, kuatkan dan teguhkan aku untuk selalu setia mengikuti hidup dan jalan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dalam tindakan sehari-hari. Amin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Renungan Harian Kristen Katolik Rabu, 04 Oktober 2017