"Sebagai murid Yesus, tidak cukup kita hanya mengerti ajaran-Nya secara intelektual. Kita perlu menghayati pesan-pesan itu dalam hidup kita sehari-hari." (Rm. Antonius Sad Budianto CM)

Doa kepada Santa Perawan Maria dan Doa dalam Derita

cintakasih.net_ Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, engkaulah Ratu dunia termulia. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian, dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagai saudara.

Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga; kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa, dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Kuasailah seluruh umat manusia. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu Yesus. Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan, dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus, putra-Mu.

Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan putra-Mu, sang Maharaja kerajaan damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan. Semoga semua orang yang mengenal kekuasaan-Nya dan menaruh harapan padanya, sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, Amin.

Doa kepada Santa Perawan Maria dan Doa dalam Derita
www.cintakasih.net

Doa dalam Derita
Bapa yang Maha Penyayang dan Mahatahu, aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita, dan apa yang aku rasakan. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tangan-Mu. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami, dan berilah kami terang-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Doa kepada Santa Perawan Maria dan Doa dalam Derita