"Sebagai murid Yesus, tidak cukup kita hanya mengerti ajaran-Nya secara intelektual. Kita perlu menghayati pesan-pesan itu dalam hidup kita sehari-hari." (Rm. Antonius Sad Budianto CM)

Doa Dasar Iman Katolik (Doa Malam, Tobat, Malaikat Allah, dan Doa sebelum Membaca Kitab Suci)

1. DOA MALAM I
Sebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa. Untuk segala hasil yang telah diperoleh, dan juga untuk kegagalan yang dialami, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita.Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmatMu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu.

2. DOA TOBAT                                                               
Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah ampunilah aku orang berdosa.

3. DOA MALAIKAT ALLAH                                                        
Engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin.

4. DOA UNTUK MENGHORMATI KESUCIAN BUNDA MARI
Bapa Kami  1X
Salam Maria 3x  , (tiap kali disusul  Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku)

Ya Tuhan berilah aku berkatMu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan. Amin.

Doa Dasar Iman Katolik (Doa Malam, Tobat, Malaikat Allah, dan Doa sebelum Membaca Kitab Suci)
www.cintakasih.net

5. DOA MALAM II
Tuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu. Kami hanyalah manusia biasa. Hidup kami mengenal untung dan malang, suka dan duka. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau. Maafkanlah kami, bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih (pemeriksaan batin sejenak) Tuhan, PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu.Tuhan, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Amin.

6. DOA SEBELUM MEMBACA KITAB SUCI
Allah, Bapa kami, sabdaMu adalah pelita di kala gelap, dan tongkat di jalan yang licin.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu, bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus.Bapa, sabdaMu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdaMu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini. Amin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Doa Dasar Iman Katolik (Doa Malam, Tobat, Malaikat Allah, dan Doa sebelum Membaca Kitab Suci)